दि. २३ मे २०२२ , सायं. ५:०० वाजे नंतर Admission Link बंद करण्यात येईल.